United Language Thai Language Language Selection
 
เกาะห้อง เขตกระบี่
Type :
เกาะในเขตกระบี่
Global Rating :
Thai Rating :

เกาะห้อง เขตกระบี่

เกาะห้องตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกระบี่ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เกาะเหลาบิเละ เป็นเกาะที่มีทัศนียภาพสวยงาม ล้อมรอบด้วยน้ำทะเลสีเฃียวมรกต มีกัลปังหาและปะการังรอบเกาะ โดยมีจุดที่น่าสนใจได้แก่ อ่าวบิเละ เป็นอ่าวที่มีหาดทรายโค้งเป็นรูปนกบิน ทรายละเอียดขาวสะอาด น้ำทะเลใส มีฝูงปลาเล็กๆ แหวกว่ายให้เห็นอยู่ทั่วไป ห่างจากชายหาดลงไปในทะเลก็จะปะการังหลากหลายชนิด เกาะห้อง จะมีผนังเป็นหน้าผาชันโดยรอบ ลักษณะคล้ายห้อง มีประตูทางเข้าเพียงทางเดียว กว้างประมาณ 10 เมตร ทำให้ดูเหมือนเป็นสระน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ภายในบริเวณเกาะห้องนี้ พื้นทรายจะขาวสะอาดดูราบเรียบเสมอกัน น้ำตื้นและใสมาก เหมาะแก่การเล่นน้ำ ทำให้เกาะห้องเป็นอีกจุดหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ รู้จักเป็นอย่างดี

 
 
 
Map
 
 
 
 
 
 
 
 
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Valid CSS! Validated by HTML Validator

Browser trusted :

Phuket : ข้อมูลเนื้อหาและภาพท่องเที่ยวทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของ ภูเก็ต รีพอร์ท ทีม
เรายินยอมและอนุญาตให้ท่านนำข้อมูลหรือรูปภาพท่องเที่ยวของเรา เพื่อนำไปใช้ในการโปรโมทหรือแนะนำที่ท่องเที่ยว โดยไม่ใช่เพื่อทางธุกิจ