United Language Thai Language Language Selection
 
เกาะราชา เขตภูเก็ต
Type :
เกาะในเขตภูเก็ต
Global Rating :
Thai Rating :

เกาะราชา เขตภูเก็ต

เกาะราชา หรืออีกชื่อหนึ่งคือ เกาะรายา หมู่เกาะราชา ประกอบไปด้วยเกาะราชาน้อยและเกาะราชาใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของภูเก็ตประมาณ 12 กม. นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมไปเกาะราชาใหญ่ เนื่องจากเกาะราชาน้อยเกิดจากการทับทมของปะการัง จึงไม่เหมาะแกการเล่นน้ำ เกาะราชาใหญ่ เป็นอีกเกาะหนึงที่นักท่องเที่ยวนิยมไป ดำน้ำ หรือ snorkeling บริเวณเกาะมีหาดทรายที่ขาวสะอาด จุดชมวิว แหล่งปะการัง และห้องพัก ไว้ค่อยบริการนักท่องเที่ยวอย่างครบครัน

 
 
 
Map
 
 
 
 
Photo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Valid CSS! Validated by HTML Validator

Browser trusted :

Phuket : ข้อมูลเนื้อหาและภาพท่องเที่ยวทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของ ภูเก็ต รีพอร์ท ทีม
เรายินยอมและอนุญาตให้ท่านนำข้อมูลหรือรูปภาพท่องเที่ยวของเรา เพื่อนำไปใช้ในการโปรโมทหรือแนะนำที่ท่องเที่ยว โดยไม่ใช่เพื่อทางธุกิจ