United Language Thai Language Language Selection
 
เกาะยาว เขตภูเก็ต
Type :
เกาะในเขตภูเก็ต
Global Rating :
Thai Rating :

เกาะยาว เขตภูเก็ต

เกาะยาวตั่งอยู่ในเขตจังหวัดพังง มีพื้นที่ประมาณ 140 ตร.กม. เกาะยาวแบ่งออกเป็น 2 เกาะ คือเกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ ล้อมรอบด้วยเกาะเล็ก ๆ หลายเกาะ บริเวณเกาะยาว จะไม่มีสถานบันเทิงยามค่ำคืน เนื่องจากประชากรบนเกาะส่วนใหญ่นับถืออิสลาม นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวบนเกาะนี้ส่วนใหญ่ จึงนิยม มาท่องเที่ยวในบรรยากาศแบบธรรมชาติ ที่ผสมผสานระหว่างวิถีชิวิตของคนบนเกาะ กับธรรมชาติที่เหมาะสมลงตัวกันอย่างพอดี เกาะยาว เหมาะแกการท่องเที่ยวแบบ โฮมสเต หรือแบบเบ็คเพกเป็นหลัก

 
 
 
Map
 
 
 
 
 
 
 
 
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Valid CSS! Validated by HTML Validator

Browser trusted :

Phuket : ข้อมูลเนื้อหาและภาพท่องเที่ยวทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของ ภูเก็ต รีพอร์ท ทีม
เรายินยอมและอนุญาตให้ท่านนำข้อมูลหรือรูปภาพท่องเที่ยวของเรา เพื่อนำไปใช้ในการโปรโมทหรือแนะนำที่ท่องเที่ยว โดยไม่ใช่เพื่อทางธุกิจ