United Language Thai Language Language Selection
 
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
Type :
จุดเยี่ยมชม ภูเก็ต
Global Rating :
Thai Rating :
Time :
เปิดทุกวัน :08.30 - 16.30 นาฬิกา.

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ตเป็นหน่วยงานราชการแห่งเดียวที่เป็นของรัฐในภาคใต้และหนึ่งเดียวในภูมิภาคนี้ ซึ่งเป้าหมายในการจัดแสดง พันธุ์สัตว์น้ำนั้นก็เพื่อ ให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้น้ำ สัตว์น้ำจืด สัตว์ทะเลกว่า 150 สายพันธุ์ ภายในจะพบกับบรรยากาศจำลองกับการจัดตู้แสดง ให้มีลักษณะใกล้เคียงกับแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์น้ำชนิดนั้น ๆ สัตว์น้ำเหล่านี้เราได้รวบรวมมาจากแหล่งน้ำประเภทต่าง ๆ ทั่วทิศเมืองไทย ทั้งจากแม่น้ำ ทะเลสาบ ปากแม่น้ำ ป่าโกงกาง จากแนวปะการังอันล้ำค่า สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้ตั้งอยู่ที่อ่าวมะขาม สุดปลายแหลมพันวา จึงได้บรรยากาศกลิ่นอายของท้องทะเลควบคู่ไปด้วย

 
 
 
Map
 
 
 
 
Photo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Valid CSS! Validated by HTML Validator

Browser trusted :

Phuket : ข้อมูลเนื้อหาและภาพท่องเที่ยวทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของ ภูเก็ต รีพอร์ท ทีม
เรายินยอมและอนุญาตให้ท่านนำข้อมูลหรือรูปภาพท่องเที่ยวของเรา เพื่อนำไปใช้ในการโปรโมทหรือแนะนำที่ท่องเที่ยว โดยไม่ใช่เพื่อทางธุกิจ